STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA (souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe)

v.s. 19035
Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová - Právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, správního řádu, přestupkového zákona aj. V letech 2004-2018 působila jako právník Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013.
Termín: pátek 1. března 2019, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Brno, Hotel Avanti, Střední 61, salonek
Cena: 1.750 Kč, v ceně káva, občerstvení a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář MV ČR - AK/PV, AK/VE.

PROGRAM:

Ø         základní pojmy;

Ø         závazná stanoviska - § 149 správního řádu, § 4 SZ, § 96b SZ (aktuální stav s účinností od 1. 9. 2018);

Ø         působnost stavebních úřadů;

Ø         souhlas vlastníka dle § 184a SZ;

Ø         územní rozhodnutí – druhy, veřejnoprávní smlouva dle § 78a SZ, územní souhlas, společný souhlas;

Ø         územní řízení – podmínky, proces vedení, účastníci řízení;

Ø         společné územní a stavební řízení;

Ø         územní/společné řízení s posuzováním vlivů na životní prostředí;

Ø         souhlas s ohlášením, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva dle § 116 SZ, oznámení stavebního záměru s certifikátem AI;

Ø         změna stavby před dokončením;

Ø         kolaudace;

Ø         změna v účelu užívání;

Ø         přechodná ustanovení novely;

Ø         diskuze, dotazy.

PŘIHLÁSIT SE

 

M2JhMDQ4