ÚPRAVA DOKUMENTŮ - PODLE REVIDOVANÉ NORMY ČSN 01 6910

v.s. 19023
Přednáší: Mgr. Monika Stoklásková - Vystudovala český jazyk na Univerzitě Palackého v Olomouci. Působila na Rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci jako odborný pracovník celoživotního vzdělávání se specializací na přípravu studijních  distančních opor v celoživotním vzdělávání, korektorka. Projektová spolupráce na Rektorátu UP v Olomouci - Podpora pedagogických pracovníků, - Podpora zvyšování kvality vysokého školství na Ukrajině, - Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů na UP - POMEZI. V současné době na Rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci působí jako externí lektorka pro písemný projev. - ZMĚNA LEKTORA - Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
Termín: čtvrtek 28. února 2019, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1.700 Kč, v ceně káva, občerstvení a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář MV ČR - AK/PV, AK/VE.

 

PROGRAM:   

Formální úprava písemností podle aktuální normy, tj. ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory.

Šablony pro různé typy písemností v - úřední praxi, - obchodní praxi. Jednotný vizuální styl.

Zásady pro: - psaní e-mailů, - vytváření tabulek i pro úpravu dokumentů doručovaných prostřednictvím datových schránek.

Správné užívání interpunkčních znamének, zkratek, značek, čísel a číslic (včetně peněžních částek, časových údajů, kalendářních dat apod.).

Pravidla pro - zvýrazňování, - členění, - označování v textu a jeho částí.

Zásady pro psaní titulů.

Nevhodná slova na konci řádku a význam mezer v textu. Český pravopis a česká stylistika v praxi stručně a jasně.

 

Účastníci vzdělávacího programu obdrží šablony úředních a obchodních dopisů.

 PŘIHLÁSIT SE

 

YzZlNG