GDPR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍCM

v.s. 19022
Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová - Právník specializující se na problematiku GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, stavebního zákona, správního řádu, přestupkového zákona aj. V letech 2004-2018 působila jako právník Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013.       
Termín: středa 20. února 2019, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Zlín, Hotel Moskva, náměstí Práce 2512, salonek
Cena: 1 750 Kč, v ceně káva, oběd a studijní materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR - AK/PV, AK/VE.

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM:

Ochrana osobních údajů – prameny právní úpravy na: - mezinárodní, - evropské, - národní úrovni.

GDPR a zákon o ochraně osobních údajů, porovnání stávající a nové právní úpravy, působnost a pojmosloví, zásady a právní důvody zpracování osobních údajů, pravidla a povinnosti při zpracování osobních údajů včetně vysvětlení nových přístupů a povinností, které GDPR přináší, práva subjektu údajů, zabezpečení osobních údajů, pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Ochrana soukromí a osobních údajů při poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Právní úprava práva na informace – okruh subjektů povinných poskytovat informace, působnost informačního zákona, vztahy informačního zákona a správního řádu, problematika poskytování informací ze správních spisů, pojem informace (včetně objasnění tzv. neexistující informace a vytváření nových informací), poskytování informace a způsoby jeho realizace, omezení práva na informace – důvody pro neposkytnutí informace.

Vyřizování žádostí o poskytnutí informace: - žadatel a způsob podání žádosti; - náležitosti žádosti; - vady žádosti a způsoby jejich odstranění; - lhůty pro vyřízení žádosti; - jednotlivé způsoby věcného vyřízení žádosti; - opakované žádosti.

Odvolání a stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.

Úhrada nákladů za poskytnutí informace, mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.

PŘIHLÁSIT SE

 

OWY1Y