ČEŠTINA NENÍ DŘINA - PÍSEMNÝ PROJEV NEJEN PRO ÚŘEDNÍKY

v.s. 19172
Přednáší: Mgr. Eva Kroupová, Ph.D. - Vystudovala český a anglický jazyk na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během doktorského studia se zabývala češtinou, především na morfologií českého jazyka a písemným projevem v každodenní praxi. V současnosti se věnuje korekturám textů a vede semináře zaměřené na písemný projev pro různé cílové skupiny.
Termín: čtvrtek 12. prosince 2019, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Brno, Hotel SLAVIA, Solniční 243/17, salonek
Cena: 1.790 Kč, v ceně káva, oběd a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář MV ČR - AK/PV, AK/VE.

PROGRAM: 

> Práce s odbornou literaturou: slovníky spisovné současné češtiny, pravidla českého pravopisu, ostatní publikace věnované češtině, online zdroje.

> Pravopisné zásady češtiny optikou jejího každodenního uživatele a nejčastější prohřešky proti spisovné normě.

> Čeština v úřední korespondenci: dovednosti stylizovat úřední písemnosti a e-maily, zásady pro psaní interpunkčních znamének, zkratek, značek, čísel a číslic.

> Grafické prostředky: písmo, členění textu, označování částí textu, tvorba tabulky.

PŘIHLÁSIT SE

 

YTNlYWR