ZÁKON O OBCÍCH

v.s. 19008
Přednáší: Mgr. Andrea Kovářová - Vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně, Právnická fakulta obor právní specializace - veřejná správa. Pracuje jako tajemnice Městského úřadu Bučovice.
Termín: čtvrtek 24. ledna 2019, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1.750 Kč, v ceně káva, oběd a studijní materiál

Osvědčení:

 

bude předáno po ukončení semináře

 

PROGRAM:  

Ptáte se, co je obec? Kde se vůbec vzala územní samospráva reprezentovaná zastupiteli? Je samosprávná moc odvozená od státu nebo stát odvozuje svoji moc od ní?

Mnoho těchto otázek a jim podobných si zodpovíme na semináři. Zařadíme územní samosprávu do systému veřejné správy, vysvětlíme si, jak jaké postavení má obec z právního hlediska, jaké působnosti vykonává a jaké dopady to má do fungování obce. Vyčleníme orgány obce teoreticky i prakticky. V závěru si osvětlíme rozdíl mezi dozorem a kontrolou a vysvětlíme si jejich limity.

Cílem semináře je poskytnout komplexní pohled na obec. Zahrnuje nejen rovinu teoretickou z pohledu práva, ale i praktické návody a zkušenosti. Obsah semináře je obohacen související judikaturou českých soudů.

Osnova:

  • Kde se vzala veřejná správa?

            Soukromá správa vs. veřejná správa.

            Zařazení územní samosprávy v systému veřejné správy.

            Ústavněprávní východiska územní samosprávy.

  • Postavení obce v systému veřejné správy.

            Smíšený model.

            Obec po právní stránce.

            Působnost obce.

  • Orgány obce.

            Zastupitelstvo.

            Rada.

            Starosta.

            Městský úřad.

            Zvláštní orgány obce.

  • Dozor a kontrola.

PŘIHLÁSIT SE

 

YmI1ZGNlNW