STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA (aktuální znění s účinností od 1. 9. 2018)

v.s. 18125
Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová - Právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, správního řádu, přestupkového zákona aj. V letech 2004-2018 působila jako právník Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013.
Termín: čtvrtek 20. prosince 2018, 9.00-cca 14.00 h 
Místo: Hradec Králové, Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494/4, salonek
Cena: 1 700 Kč, v ceně občerstvení a písemný materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář MV ČR - AK/PV, AK/VE.

PROGRAM:

 • základní pojmy;
 • závazná stanoviska - § 149 správního řádu, § 4 SZ, § 96b SZ (aktuální stav s účinností od 1. 9. 2018);
 • působnost stavebních úřadů;
 • souhlas vlastníka dle § 184a SZ;
 • územní rozhodnutí – druhy, veřejnoprávní smlouva dle § 78a SZ, územní souhlas, společný souhlas;
 • územní řízení – podmínky, proces vedení, účastníci řízení;
 • společné územní a stavební řízení;
 • územní/společné řízení s posuzováním vlivů na životní prostředí;
 • souhlas s ohlášením, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva dle § 116 SZ, oznámení stavebního záměru s certifikátem AI;
 • změna stavby před dokončením;
 • kolaudace;
 • změna v účelu užívání;
 • přechodná ustanovení novely;
 • diskuze, dotazy.

PŘIHLÁSIT SE

 

MmM0ODI5