Školení, semináře v Olomouci

 

LEDEN 2018

25.01.2018 - JAK TVOŘIT OBECNÍ ZPRAVODAJ - pro nemoc paní lektorky seminář zrušen. O náhradním termínu Vás budeme informovat.

25.01.2018 - ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA

 

ÚNOR 2018

01.02.2018 - VZTAH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A STAVEBNÍHO ŘÁDU

01.02.2018 - UPLATŇOVÁNÍ DPH V r. 2017, DROBNÉ ZMĚNY ZDPH OD r. 2018, DALŠÍ PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY

06.02.2017 - KONFLIKTY A JEJICH ZVLÁDÁNÍ

06.02.2017 - NOVELA - OBČANSKÝ ZÁKONÍK - MAJETEK, PRÁVNÍ VZTAHY K VĚCEM, KATASTR NEMOVITOSTÍ - včetně aktuální novely občanského zákoníku a katastrálního zákona

15.02.2018 - ÚPRAVA DOKUMENTŮ - PODLE REVIDOVANÉ NORMY ČSN 01 6910

22.02.2018 - NOVELA - ZÁKON O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ č. 250/2000 Sb.

22.02.2018 - NOVELA - ÚVOD DO PROBLEMATIKY SOCIÁLNÍCH DÁVEK

 

BŘEZEN 2018

01.03.2018 - TIME MANAGEMENT - MANAŽEREM SVÉHO ČASU

01.03.2018 - ÚŘEDNÍK MĚSTA, OBCE - PRÁVNÍ A PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM

13.03.2018 - NOVELA - ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ (zákon č. 199/2017 - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace)

13.03.2018 - KONTROLNÍ ŘÁD A ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE V PRAXI

19.03.2018 - NOVELA - GDPR A ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

20.03.2018 - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PODLIMITNÍ A NADLIMITNÍ REŽIM

20.03.2018 - NOVÉ VYHLÁŠKY - ZÁKON O ODPADECH A ZÁKON O OBALECH - NOVÉ VYHLÁŠKY V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

22.03.2018 - NOVELA - KATASTR NEMOVITOSTÍ VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - nová katastrální úprava

22.03.2018 - KRONIKA OBCÍ, MĚSTYSŮ A MĚST

29.03.2018 - ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č. 13/1997 Sb., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

 

 

ZmM5M2