Školení, semináře v Olomouci

ZÁŘÍ 2017

26.09.2017 - ZÁKLADY AKTIVIZACE A KOGNITIVNÍ REHABILITACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH  - je nám líto, že seminář musíme zrušit

26.09.2017 - NOVÉ VYHLÁŠKY - ZÁKON O ODPADECH A ZÁKON O OBALECH  - je nám líto, že seminář musíme zrušit

 

ŘÍJEN 2017

02.10.2017 - POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU

05.10.2017 - ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA

05.10.2017 - ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

10.10.2017 - KONFLIKTY A JEJICH ZVLÁDÁNÍ

13.10.2017 - SPRÁVNÍ ŘÁD V APLIKAČNÍ PRAXI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ

17.10.2017 - NOVELA - ZÁKON O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ č. 250/2000 Sb.

19.10.2017 - SPRÁVNÍ ŘÁD VE VZTAHU K SOCIÁLNĚPRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ - ÚVOD DO PROBLEMATIKY

19.10.2017 - KONTROLNÍ ŘÁD A ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE V PRAXI

25.10.2017 - OBČANSKÝ ZÁKONÍK - MAJETEK, PRÁVNÍ VZTAHY K VĚCEM, KATASTR NEMOVITOSTÍ včetně novely

26.10.2017 - ČEŠTINA NENÍ DŘINA - PÍSEMNÝ PROJEV NEJEN PRO ÚŘEDNÍKY

26.10.2017 - NOVELAZÁKON O REGISTRU SMLUV - PRAKTICKÉ TIPY A PRVNÍ ZKUŠENOSTI

31.10.2017 - TIME MANAGEMENT - MANAŽEREM SVÉHO ČASU

 

LISTOPAD 2017

02.11.2017 - ZÁKLADY AKTIVIZACE A KOGNITIVNÍ REHABILITACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

02.11.2017 - ÚŘEDNÍK MĚSTA, OBCE - PRÁVNÍ A PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM

07.11.2017 - NOVELA - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PODLIMITNÍ A NADLIMITNÍ REŽIM

07.11.2017 - ÚVOD DO PROBLEMATIKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

13.11.2017 - ZÁKLADNÍ INTERNÍ SMĚRNICE MĚST A OBCÍ

22.11.2017 - OBČANSKÝ ZÁKONÍK - ZÁKLADNÍ ZMĚNY A POJMY - včetně aktuální rozhodovací praxe

23.11.2017 - NOVÁ KATASTRÁLNÍ ÚPRAVA - KATASTR NEMOVITOSTÍ VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

23.11.2017 - ETIKETA V PRAXI

28.11.2017 - ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č. 13/1997 Sb., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

28.11.2017 - ZÁTĚŽ A STRES

 

PROSINEC 2017

04.12.2017 - KONTROLA VYKONÁVANÁ STAVEBNÍMI ÚŘADY, APLIKACE OBECNÝCH INSTITUTŮ SPRÁVNÍHO ŘÁDU VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ

05.12.2017 - ÚVOD DO PROBLEMATIKY SOCIÁLNÍCH DÁVEK

05.12.2017 - ÚPRAVA DOKUMENTŮ - PODLE REVIDOVANÉ NORMY ČSN 01 6910

14.12.2017 - NOVELA - ZÁKON č. 250/2016 Sb., O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH

14.12.2017 - KRONIKA OBCÍ, MĚSTYSŮ A MĚST

14.12.2017 - METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE A SYSTÉMY SOCIÁLNÍ OCHRANY ZAMĚŘENÉ NA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - ÚVOD DO PROBLEMATIKY

 

 

 

 

MDE4MTQ0ZG