Školení, semináře v Olomouci

 

LISTOPAD 2017

22.11.2017 - OBČANSKÝ ZÁKONÍK - ZÁKLADNÍ ZMĚNY A POJMY - včetně aktuální rozhodovací praxe

23.11.2017 - NOVÁ KATASTRÁLNÍ ÚPRAVA - KATASTR NEMOVITOSTÍ VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

23.11.2017 - ETIKETA V PRAXI

28.11.2017 - ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č. 13/1997 Sb., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

28.11.2017 - ZÁTĚŽ A STRES

 

PROSINEC 2017

04.12.2017 - KONTROLA VYKONÁVANÁ STAVEBNÍMI ÚŘADY, APLIKACE OBECNÝCH INSTITUTŮ SPRÁVNÍHO ŘÁDU VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ

05.12.2017 - ÚVOD DO PROBLEMATIKY SOCIÁLNÍCH DÁVEK

05.12.2017 - ÚPRAVA DOKUMENTŮ - PODLE REVIDOVANÉ NORMY ČSN 01 6910

14.12.2017 - NOVELA - ZÁKON č. 250/2016 Sb., O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH

14.12.2017 - KRONIKA OBCÍ, MĚSTYSŮ A MĚST

14.12.2017 - METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE A SYSTÉMY SOCIÁLNÍ OCHRANY ZAMĚŘENÉ NA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - ÚVOD DO PROBLEMATIKY

 

LEDEN 2018

11.01.2018 - ČEŠTINA NENÍ DŘINA - PÍSEMNÝ PROJEV NEJEN PRO ÚŘEDNÍKY

16.01.2018 - NOVELA - ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI SE ZAMĚŘENÍM NA NOVELU VEŘEJNÉ SLUŽBY A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

16.01.2018 - ZÁTĚŽ A STRES

23.01.2018 - NOVELA - GDPR A ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

 

 

ZjgzN2Y2Mj