Školení, semináře v Olomouci

 

SRPEN 2018

14.08.2018 - NOVELA - STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA

28.08.2018 - TIME MANAGEMENT - MANAŽEREM SVÉHO ČASU

28.08.2018 - NOVÉ VYHLÁŠKY - ZÁKON O ODPADECH A ZÁKON O OBALECH - NOVÉ VYHLÁŠKY V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY  

28.08.2018 - ČEŠTINA NENÍ DŘINA - PÍSEMNÝ PROJEV NEJEN PRO ÚŘEDNÍKY

 

ZÁŘÍ 2018

06.09.2018 - NOVELA - ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - AKTUÁLNÍ INFORMACE VČETNĚ ÚČINNÝCH A CHYSTANÝCH NOVELÁCH(Veřejná služba, částky na živobytí osob v hmotné nouzi, opatření obecné povahy v souvislosti s podnětem na jeho zrušení u Ústavního soudu, chystaná změna při poskytování poukázek v rámci příspěvku na živobytí aj.).

06.09.2018 - ÚŘEDNÍK MĚSTA, OBCE - PRÁVNÍ A PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM

06.09.2018 - NOVELA - OBČANSKÝ ZÁKONÍK - MAJETEK, PRÁVNÍ VZTAHY K VĚCEM, KATASTR NEMOVITOSTÍ včetně aktuální novely občanského zákoníku a katastrálního zákona

11.09.2018 - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PODLIMITNÍ A NADLIMITNÍ REŽIM

11.09.2018 - ZÁKON č. 250/2016 Sb., O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH (účinnost od 1. 7. 2017) a související změnový zákon (zákon č. 183/2017 Sb. včetně novely správního řádu)

12.09.2018 - GDPR A ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

20.09.2018 - NOVELA - ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ (zákon č. 199/2017 - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace)

20.09.2018 - NOVELA - ZÁKON O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ č. 250/2000 Sb.

25.09.2018 - KONTROLNÍ ŘÁD A ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE V PRAXI

 

ŘÍJEN 2018

04.10.2018 - ASERTIVITA - NEŘÍKEJTE ANO, KDYŽ CHCETE ŘÍCI NE

25.10.2018 - ODMĚŇOVÁNÍ ZASTUPITELŮ OBCÍ, MĚST A MĚSTYSŮ VE SVĚTLE NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY

25.10.2018 - DPH U OBCÍ, MĚST, STATUTÁRNÍCH MĚST, HL. MĚSTA PRAHY, KRAJŮ

29.10.2018 - ČEŠTINA NENÍ DŘINA - PÍSEMNÝ PROJEV NEJEN PRO ÚŘEDNÍKY

30.10.2018 - ÚPRAVA DOKUMENTŮ (PODLE REVIDOVANÉ NORMY ČSN 01 6910)

30.10.2018 - ZÁTĚŽ A STRES - JAK ÚČINNĚ ZVLÁDNOUT STRESOVÉ SITUACE A PŘEDEJÍT SYNDROMU VYHOŘENÍ

 

LISTOPAD 2018

12.11.2018 - NOVELA - STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA

13.11.2018 - ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č. 13/1997 Sb., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

13.11.2018 - ÚPRAVA DOKUMENTŮ (PODLE REVIDOVANÉ NORMY ČSN 01 6910)

 

PROSINEC 2018

04.12.2018 - ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA - Jak správně nakládat s digitálními a listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona

04.12.2018 - KONFLIKTY A JEJICH ZVLÁDÁNÍ

13.12.2018 - KONTROLA, TERÉNNÍ ŠETŘENÍ A NAVAZUJÍCÍ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ O UKLÁDÁNÍ SANKCÍ A OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ V PRAXI

13.12.2018 - TIME MANAGEMENT - MANAŽEREM SVÉHO ČASU

MTMzZmNkY