Školení, semináře v Olomouci

 

DUBEN 2018

12.04.2018 ZMĚNA NA 14.06.2018 - ZÁKLADNÍ INTERNÍ SMĚRNICE MĚST A OBCÍ

17.04.2018 ZMĚNA NA 19.06.2018 - JAK TVOŘIT OBECNÍ ZPRAVODAJ

24.04.2018 - ASERTIVITA - NEŘÍKEJTE ANO, KDYŽ CHCETE ŘÍCI NE

24.04.2018 - ZÁKLADY AKTIVIZACE A KOGNITIVNÍ REHABILITACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

 

KVĚTEN 2018

03.05.2018 - ODMĚŇOVÁNÍ ZASTUPITELŮ OBCÍ, MĚST A MĚSTYSŮ VE SVĚTLE NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY

15.05.2018 - ZÁKON O REGISTRU SMLUV - PRAKTICKÉ TIPY A PRVNÍ ZKUŠENOSTI

17.05.2018 - ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI, SE ZAMĚŘENÍM NA NOVELU VEŘEJNÉ SLUŽBY A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (Opatření obecné povahy v souvislosti s podnětem na jeho zrušení u Ústavního soudu. Chystaná změna při poskytování poukázek v rámci příspěvku na živobytí)

29.05.2018 - ZÁTĚŽ A STRES - JAK ÚČINNĚ ZVLÁDNOUT STRESOVÉ SITUACE A PŘEDEJÍT SYNDROMU VYHOŘENÍ

29.05.2018 - METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE A SYSTÉMY SOCIÁLNÍ OCHRANY ZAMĚŘENÉ NA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

31.05.2018 - KONTROLA, TERÉNNÍ ŠETŘENÍ A NAVAZUJÍCÍ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ O UKLÁDÁNÍ SANKCÍ A OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ V PRAXI

31.05.2018 - ÚŘEDNÍK MĚSTA, OBCE - PRÁVNÍ A PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM

31.05.2018 - KRONIKA OBCÍ, MĚSTYSŮ A MĚST

 

ČERVEN 2018

14.06.2018 - ZÁKLADNÍ INTERNÍ SMĚRNICE MĚST A OBCÍ

19.06.2018 - JAK TVOŘIT OBECNÍ ZPRAVODAJ

 

ZÁŘÍ 2018

20.09.2018 - NOVELA - ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ (zákon č. 199/2017 - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace)

 

 

ODhlNTMwN