Fotogalerie
Fotografie z vybraných seminářů v roce 2017 a 2018

 

Seminář - Archivnictví a spisová služba - PhDr. Irena Hajzlerová

 

Seminář - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - Mgr. Helena Peterová

 

Seminář - Veřejné zakázky -                          Seminář - Úvod do problematiky zákona a pomoci

Ing. Robert Páleník                                       v hmotné nouzi... - Mgr. Petr Beck

 

Seminář - Zákon o silničním provozu - řidičské oprávnění, řidičský průkaz - Petra Shonová, DiS.                                               

NTkwND