Školení, semináře v Brně

 

SRPEN 2018

16.08.2018 - NOVELA - STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA

24.08.2018 - JAK TVOŘIT OBECNÍ ZPRAVODAJ

30.08.2018 - ČEŠTINA NENÍ DŘINA - PÍSEMNÝ PROJEV NEJEN PRO ÚŘEDNÍKY

 

ZÁŘÍ 2018

04.09.2018 - NOVELA - KATASTR NEMOVITOSTÍ VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - NOVÁ KATASTRÁLNÍ ÚPRAVA

04.09.2018 - NOVÉ VYHLÁŠKY - ZÁKON O ODPADECH A ZÁKON O OBALECH - nové vyhlášky v oblasti nakládání s odpady

10.09.2018 - GDPR A ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

10.09.2018 - ÚPRAVA DOKUMENTŮ (PODLE REVIDOVANÉ NORMY ČSN 01 6910)

18.09.2018 - KONFLIKTY A JEJICH ZVLÁDÁNÍ

27.09.2018 - DPH U OBCÍ, MĚST, STATUTÁRNÍCH MĚST, HL. MĚSTA PRAHY, KRAJŮ

27.09.2018 - ETIKETA

27.09.2018 - ZÁTĚŽ A STRES - JAK ÚČINNĚ ZVLÁDNOUT STRESOVÉ SITUACE A PŘEDEJÍT SYNDROMU VYHOŘENÍ

 

ŘÍJEN 2018

11.10.2018 - NOVELA - ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - AKTUÁLNÍ INFORMACE VČETNĚ ÚČINNÝCH A CHYSTANÝCH NOVELÁCH (Veřejná služba, částky na živobytí osob v hmotné nouzi, opatření obecné povahy v souvislosti s podnětem na jeho zrušení u Ústavního soudu, chystaná změna při poskytování poukázek v rámci příspěvku na živobytí aj.).

11.10.2018 - ODMĚŇOVÁNÍ ZASTUPITELŮ OBCÍ, MĚST A MĚSTYSŮ VE SVĚTLE NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY

18.10.2018 - NOVELA - ZÁKON O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ č. 250/2000 Sb.

18.10.2018 - NOVELA ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ (zákon č. 199/2017 - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace)

23.10.2018 - ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č. 13/1997 -Sb., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

31.10.2018 - NOVELA - STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA

 

LISTOPAD 2018

01.11.2018 - OBČANSKÝ ZÁKONÍK - MAJETEK, PRÁVNÍ VZTAHY K VĚCEM, KATASTR NEMOVITOSTÍ včetně aktuální novely občanského zákoníku a katastrálního zákona

01.11.2018 - ASERTIVITA - NEŘÍKEJTE ANO, KDYŽ CHCETE ŘÍCI NE

15.11.2018 - ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA - jak správně nakládat s digitálními a listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona

27.11.2018 - TIME MANAGEMENT - MANAŽEREM SVÉHO ČASU

27.11.2018 - KONTROLNÍ ŘÁD A ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE V PRAXI

28.11.2018 - VZTAH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A STAVEBNÍHO ŘÁDU

30.11.2018 - ZÁKON č. 250/2016 Sb., O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH (účinnost od 1. 7. 2017) A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNOVÝ ZÁKON (zákon č. 183/2017 Sb. včetně novely správního řádu)

 

PROSINEC 2018

06.12.2018 - KONTROLA, TERÉNNÍ ŠETŘENÍ A NAVAZUJÍCÍ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ O UKLÁDÁNÍ SANKCÍ A OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ V PRAXI

11.12.2018 - ÚPRAVA DOKUMENTŮ (PODLE REVIDOVANÉ NORMY ČSN 01 6910)

11.12.2018 - NOVÉ VYHLÁŠKY - ZÁKON O ODPADECH A ZÁKON O OBALECH - nové vyhlášky v oblasti nakládání s odpady

11.12.2018 - ZÁTĚŽ A STRES - Jak účinně zvládnout stresové situace a předejít syndromu vyhoření

17.12.2018 - SPRÁVNÍ ŘÁD V APLIKAČNÍ PRAXI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ

YzExM