Školení, semináře v Brně

DUBEN 2018

26.04.2018 - NOVELA - ZÁKON O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ č. 250/2000 Sb.

26.04.2018 ZMĚNA NA 22.05.2018 - NOVELA - ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - PŘÍSPĚVEK NA PÉČI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY

26.04.2018 ZMĚNA NA 21.06.2018 - ČEŠTINA NENÍ DŘINA - PÍSEMNÝ PROJEV NEJEN PRO ÚŘEDNÍKY

 

KVĚTEN 2018

10.05.2018 - APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V PRAXI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ - SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ

10.05.2018 - NOVELA - OBČANSKÝ ZÁKONÍK - MAJETEK, PRÁVNÍ VZTAHY K VĚCEM, KATASTR NEMOVITOSTÍ - včetně aktuální novely občanského zákoníku a katastrálního zákona

10.05.2018 - SPRÁVNÍ ŘÁD VE VZTAHU K SOCIÁLNĚPRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ - ÚVOD DO PROBLEMATIKY

21.05.2018 - NOVELA - GDPR A ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

22.05.2018 - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PODLIMITNÍ A NADLIMITNÍ REŽIM

22.05.2018 - ÚPRAVA DOKUMENTŮ - PODLE REVIDOVANÉ NORMY ČSN 01 6910

22.05.2018 - NOVELA - ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - PŘÍSPĚVEK NA PÉČI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY

24.05.2018 - ÚŘEDNÍK MĚSTA, OBCE - PRÁVNÍ A PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM

24.05.2018 - TIME MANAGEMENT - MANAŽEREM SVÉHO ČASU

24.05.2018 - METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE A SYSTÉMY SOCIÁLNÍ OCHRANY ZAMĚŘENÉ NA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - ÚVOD DO PROBLEMATIKY

 

ČERVEN 2018

07.06.2018 - JAK TVOŘIT OBECNÍ ZPRAVODAJ

21.06.2018 - ČEŠTINA NENÍ DŘINA - PÍSEMNÝ PROJEV NEJEN PRO ÚŘEDNÍKY

21.06.2018 - NOVELA - KATASTR NEMOVITOSTÍ VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - NOVÁ KATASTRÁLNÍ ÚPRAVA

 

 

ŘÍJEN 2018

18.10.2018 - NOVELA ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ (zákon č. 199/2017 - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace)

 

ZmE1N2FlNz