Školení, semináře na zakázku
Školení na zakázku

Nabízíme zorganizování seminářů na zakázku přímo u Vás v organizaci po celé ČR. Sdělte nám základní údaje a e-mailem obdržíte zpracovanou nezávaznou cenovou nabídku.

Jaké základní údaje zaslat:

  • téma semináře
  • předpokládaný počet účastníků

Kontaktujte nás:

Při výběru Vám může pomoci katalog zakázkových seminářů 2017 včetně jejich obsahu a lektorů. Obsah zakázkových seminářů je vždy přizpůsoben aktuálnímu stavu legislativních předpisů.

 

Jsme velice rádi, že spolupracujeme s těmito zkušenými lektory:

Mgr. Petr Beck - Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi

Dana Blažková - Pracovní právo a zákoník práce

Ing. Marie Boehmová - Zákon o odpadech a zákon o obalech

Mgr. Bc. Soňa Coufalová - Asertivita, Konflikty a jejich zvládání, Vedení porad, Komunikace, Výběr a nábor zaměstnanců, Vedení pohovorů, Neverbální komunikace, Týmová spolupráce

PhDr. Michaela Černá - Obecní zpravodaj

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. - Občanský zákoník - základní změny a pojmy, Občanský zákoník - majetek, právní vztahy k věcem, katastr nemovitostí

Mgr. Irena Drijáková, DiS. - Metody sociální práce a systémy sociální ochrany zaměřené na osoby zdravotně postižené

Ing. Ivana Grunerová - Úvod do problematiky sociálních dávek, Příspěvek na péči, Správní řád ve vztahu k sociálněprávní ochraně dětí

PhDr. Irena Hajzlerová - Archivnictví a spisová služba

Ing. Olga Hochmannová - Zákon o DPH, Elektronická evidence tržeb

Mgr. Martina Holaschke - Úvod do problematiky státní sociální podpory

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. - Zákon o kontrole v praxi orgánů ochrany životního prostředí, Správní řád v praxi orgánů OŽP, Přestupky a jiné správní delikty v praxi orgánů OŽP, Zákon o ochraně přírody a krajiny

Mgr. Jaroslav Kratochvíl - Daňový řád

Ing. Bc. Roman Krčil - Jak správně a efektivně doručovat, Vady správních aktů a úkonů

Mgr. Jiří Moskala, MPA - Úředník města, obce, Jak ovlivnit pracovní výkon, Vnitřní předpisy úřadu

Ing. Robert Páleník - Veřejné zakázky

Mgr. Helena Peterová - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

MgA. Jitka Sedláčková - Kvalita komunikace

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. - Nájem bytu, Evidence obyvatel a občanské právo

Petra Shonová, DiS. - Zákon o silničním provozu - řidičské oprávnění, řidičský průkaz

Ing. Bc. Michal Sklenář - Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole v praxi

Ing. Radka Sobotková - Profesionální vystupování - profesionální image ženy, Etiketa v praxi

Mgr. Eva Kroupová, Ph.D., Mgr. Monika Stoklásková - Úprava dokumentů, Čeština není dřina - písemný projev nejen pro úředníky

Mgr. Andrea Tetourová - Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.

Mgr. Renata Václavková - Základy efektivní komunikace s klientem soc. služeb, Úvod do týmové spolupráce, Úvod do prevence stresu a syndromu vyhoření v soc. službách, Konflikty a jejich zvládání, Paliativní péče a téma umírání v sociálních službách

Mgr. Markéta Vaculová - Základy aktivizace a kognitivní rehabilitace v sociálních službách

Mgr. Lenka Vrzalová - Katastr nemovitostí, Stavby a jejich zápisy do katastru nemovitostí

Mgr. et Mgr. František Zakopal - Zátěž a stres, Time management - manažerem svého času

Ing. Věra Zděnková - Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy

Alena Budíková - Kronika obcí, městysů a měst

Bc. Andrea Kovářová - Odměňování úředníků měst a obcí

Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D. - Nový občanský zákoník a spolky 

YjQ2ZT