KATASTR NEMOVITOSTÍ VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - NOVÁ KATASTRÁLNÍ ÚPRAVA

v.s. 18043
Přednáší: Mgr. Lenka Vrzalová - Vedoucí oddělení legislativy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, dlouholetá přednášková činnost, členka autorského kolektivu Komentáře k novému občanskému zákoníku.
Termín: čtvrtek 22. března 2018, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1.700 Kč, v ceně občerstvení a písemný materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář MV ČR, AK/PV-276/2017, AK/VE-148/2017

 

PROGRAM:  

» Úvod – nová katastrální úprava, nejdůležitější změny.

» Stavba jako součást pozemku.

» Právo stavby jako nový typ nemovité věci.

» Rozestavěné budovy a rozestavěné jednotky, dva právní režimy jednotek.

» Materiální publicita katastru nemovitostí.

» Zápisy práv, změny v procesu vkladu.

» Další nová práva zapisovaná do katastru – nové poznámky, nájem pacht a další…

» Dotazy a diskuze.  

PŘIHLÁSIT SE

 

M2ExO