METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE A SYSTÉMY SOCIÁLNÍ OCHRANY ZAMĚŘENÉ NA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - ÚVOD DO PROBLEMATIKY

v.s.

18016

Přednáší: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA - Vedoucí oddělení sociální práce a metodiky Magistrátu města Ostravy, odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti.
Termín: úterý 27. února 2018, 9.00-cca 14.00 h (6 vyučovacích hodin)
Místo: Brno, Hotel Avanti, Střední 61, salonek
Cena: 1.650 Kč, v ceně občerstvení a písemný materiál

Osvědčení:

Akreditace:

osvědčení bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář MPSV ČR - A2017/0039-SP/PC

PROGRAM:

> Metody a postupy sociální práce na obcích se zaměřením na osoby se zdravotním postižením.

> Vedení spisové dokumentace, standardizovaný záznam sociálního pracovníka.

> Problematika příjmové nedostatečnosti osob se zdravotním postižením, příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením.

> Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění a nepojistných sociálních dávek.

> Podepisování smluv v návaznosti na ust. § 91 odst. 6 zákona o sociálních službách.

> Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat.

> Shrnutí, závěr.

PŘIHLÁSIT SE

 

Nzk5ZmJh