ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

v.s. 17100
Přednáší: Petra Shonová, DiS. - Ministerstvo dopravy ČR, odbor agend řidičů, provádí poradenskou a konzultační činnost v oblasti řidičských oprávnění, řidičských průkazů a vzdělávání řidičů, dále se podílí na tvorbě legislativních předpisů, usměrnění a metodik MD souvisejících s dopravou.
Termín: čtvrtek 5. října 2017, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1.600 Kč, v ceně občerstvení a písemný materiál

Osvědčení:

Akreditace:

osvědčení bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář AK/PV-124/2017, AK/VE-70/2017

 

Program:

 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
  a o změnách některých zákonů
  (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů – řidičské oprávnění, řidičský průkaz.
 • Základní informace v dané oblasti včetně aktuálních novinek.
 • Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel včetně dopravně psychologického vyšetření.
 • Odborná způsobilost k řízení motorových vozidel.
 • Řidičské oprávnění: - udělení,- rozšíření, - pozastavení, - pozbytí, - odnětí.
 • Řidičský průkaz.
 • Mezinárodní řidičský průkaz.
 • Řidičské průkazy vydané členskými státy.
 • Řidičské průkazy vydané cizími státy.
 • Poznatky a příklady z praxe jednotlivých obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

PŘIHLÁSIT SE

 

 

OWQ3NmIxYz