ZÁKLADY AKTIVIZACE A KOGNITIVNÍ REHABILITACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

v.s. 17098
Přednáší: Mgr. Markéta Vaculová - Specialistka a konzultantka na danou oblast, externí vyučující na Fakultě sociálních studií, dlouhodobá lektorská činnost.
Termín: úterý 3. října 2017, 9.00-cca 15.00 h (8 vyučovacích hodin)
Místo: Brno, Hotel Avanti, Střední 61, salonek
Cena: 1.700 Kč, v ceně občerstvení a písemný materiál

Osvědčení:

Akreditace:

osvědčení bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář MPSV ČR - A2017/0035-SP/PC

Program:

» Aktivizace - druhy a význam.

» Techniky a terapie v aktivizaci - obecně.

» Ergoterapie a arteterapie.

» Reminiscence.

» Kognitivní rehabilitace.

» Praktické nácviky.

Cílem je seznámit účastníky s procesem aktivizace u jednotlivých klientů, a to u klientů seniorů, osob s demencí a klientů s mentálním handicapem. Účastníci semináře budou seznámeni s vybranými technikami aktivizace, jako je např. kognitivní rehabilitace a reminiscence. Budou se orientovat v základech plánování aktivizací somatických, mentálních nebo kombinovaných s ohledem na potřeby klienta. V rámci praktické části budou účastníci umět připravit pomůcky a vybrat vhodný předmět dle věku nebo zájmů klienta k úpravě formou decoupage (ubrouskové techniky) a připravit pro uživatele aktivity s prvky kognitivní rehabilitace.

PŘIHLÁSIT SE

 

 

YzdkMW