POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU

v.s. 17086
Přednáší:

JUDr. Eva Kuzmová - Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2004 působí jako právník odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Semináře se vždy snaží doplňovat o poznatky a o znalosti a zkušenosti, které v rámci své praxe na úseku územního plánování a stavebního řádu nabyla. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013, ať už v rámci otevřených seminářů pro veřejnost či v rámci metodicky zaměřených seminářů vytvořených pro podřízené správní orgány.

Termín: pondělí 2. října 2017, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1.600 Kč, v ceně občerstvení a písemný materiál

Osvědčení:

Akreditace:

osvědčení bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář MV ČR, AK/PV-385/2017, AK/VE-208/2017

Program:

Seminář je určen pro pracovníky obecních a městských úřadů, ale také pro širokou veřejnost, zájemce o novinky týkající se právní úpravy předmětné problematiky.

● právní úprava práva na informace ve vztahu k oblasti stavebního řádu, základní orientace v relevantních právních předpisech;

● okruh subjektů povinných poskytovat informace;

● působnost informačního zákona, vztahy informačního zákona a správního řádu (určení toho, kdy žádost vyřídit jako žádost o poskytnutí informací a kdy jako žádost o nahlédnutí do spisu);

● problematika poskytování informací ze správních spisů účastníkům
a neúčastníkům řízení, poskytování kopií projektové dokumentace stavby;

● pojem „informace“ (včetně objasnění tzv. neexistující informace
a vytváření nových informací);

● poskytování informace a způsoby jeho realizace;

● omezení práva na informace – důvody pro neposkytnutí informace, ochrana osobních údajů;

● vyřizování žádostí o poskytnutí informací (žadatel a způsob podání žádosti, náležitosti žádosti, vady žádosti a způsoby jejich odstranění, lhůty pro vyřízení žádosti, jednotlivé způsoby věcného vyřízení žádosti, opakované žádosti, šikanózní žádosti);

● odvolání a stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace;

● úhrada nákladů za poskytnutí informace, mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací;

● dotazy.

PŘIHLÁSIT SE

 

 

ZTBhYmI4ZW