KONTROLA VYKONÁVANÁ STAVEBNÍMI ÚŘADY, APLIKACE OBECNÝCH INSTITUTŮ SPRÁVNÍHO ŘÁDU VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ

v.s. 17080
Přednáší:

JUDr. Eva Kuzmová - Vystudovala právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2004 působí na Krajském úřadu Jihomoravského kraje jako právník odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové činnosti se věnuje v rámci matodicky zaměřených seminářů vytvořených pro podřízené správní orgány či v rámci otevřených seminářů pro veřejnost.

Termín: pátek 29. září 2017, 9.00-cca 14.00 h
Místo: Zlín, Hotel Moskva, náměstí Práce 2512, salonek
Cena: 1 600 Kč, v ceně občerstvení a písemný materiál

Osvědčení:

Akreditace:

osvědčení bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář MV ČR, AK/PV-421/2017, AK/VE-234/2017

Program:

•  úvod do problematiky – podání x podnět;

•  kontrola dle zákona o kontrole;

•  zákon o pomoci v hmotné nouzi a kompetence stavebních úřadů – spolupráce úřadů práce a stavebních úřadů, typy bydlení pro účely doplatku na bydlení, procesní
a hmotněprávní aspekty postupu podle § 33b zákona o pomoci v hmotné nouzi;

•  kontrolní prohlídky dle stavebního zákona – právní úprava, cíl, průběh a náplň kontrolní prohlídky, úkony prováděné při kontrolní prohlídce;

•  problematika podjatosti dle ustanovení § 14 správního řádu – definice, třífázový algoritmus pro posouzení podjatosti úřední osoby dle judikatury Nejvyššího správního soudu, námitky podjatosti a rozhodování o nich, tzv. opožděná námitka podjatosti, systémová podjatost;

•  nahlížení do spisu dle § 38 správního řádu a pořizování kopií projektové dokumentace dle § 168 odst. 2 stavebního zákona – základní pojmy, vzájemný vztah, judikatura;

•  podklady pro rozhodnutí – právní úprava, judikatura.

 

Seminář je určen pro pracovníky obecních a městských úřadů, ale také
pro širokou veřejnost, zájemce o novinky týkající se právní úpravy předmětné problematiky.

PŘIHLÁSIT SE

 

 

 

ZmIxOTZjM